Având în vedere prevederile  Titlului  II promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Serviciul Județean de Ambulanță Argeș organizează examen de promovare în grad profesional:

– din funcţia de şofer autosanitară I în funcţia de ambulanţier din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia de Ambulanţă Topoloveni;
– din funcţia de şofer autosanitară I în funcţia de ambulanţier din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia de Ambulanţă Topoloveni;
– din funcţia de şofer autosanitară I în funcţia de ambulanţier din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Staţia Centrală de Ambulanţă Piteşti.

Examenul de promovare se  organizează la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş din str. Dr. Ana Aslan, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş în data de 26.05.2016, ora 11:00.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
3. Curs de prim ajutor (site MS)
– capitolul 5 – Mobilizarea victimelor;
– capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonară) si circulaţia.
4. Ordin nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală prespitalicească;
5. Ordin nr. 2021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint