Având în vedere prevederile Titlului II promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Serviciul Județean de Ambulanță Argeș organizează examen de promovare în grad profesional:

– din funcţia de şofer autosanitară II în funcţia de șofer autosanitară I – Substaţia de Ambulanţă Domnești;
– din funcţia de şofer autosanitară II în funcţia de șofer autosanitară I – Staţia Centrală de Ambulanţă Piteşti.

Examenul de promovare se organizează la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş din str. Dr. Ana Aslan, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş în data de 10.08.2017, ora 11:00.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

BIBLIOGRAFIE

1.OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002 – Republicată privind circulaţia pe drumurile publice;

2.HG nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

3.Primul Ajutor Calificat – București 2009 ( Lucrare realizată sub redacția:Șef lucrări dr. Raed Arafat, As. med. pr. Vass Hajnal ) – manualul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății – www.ms.gov.ro/ documente /430_1301_manual.pdf.;

4.Ordinul comun al Ministerului Sănătății Publice nr.2011/22.11.2007 și al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgentă prespitalicească. (disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății http://www.ms.gov.ro/).

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint