Având în vedere prevederile Titlului II promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş organizează examen de promovare în grad profesional din funcţia de șofer autosanitară II în funcţia de șofer autosanitară I  și din funcţia de șofer autosanitară I în funcţia de ambulanțier;

Examenul de promovare se organizează la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş din str. Dr. Ana Aslan, nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş în data de 19.04.2019, ora 10.00.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.

 

BIBLIOGRAFIE

 

  1. O.U.G. nr. 195/ 2002 -Republicată in 2014, privind circulatia pe drumurile publice, publicată în: Monitorul Oficial nr. 635 din 29 august 2014;
  2. H.G.R nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002- publicată în: Monitorul Oficial nr. 35 din 15 ianuarie 2015;
  3. Manual Prim Ajutor Calificat– Bucuresti 2009( lucrare realizata sub redactia: Sef lucrari Dr. Raed Arafat , As. Med. Pr. Vass Hajnal) – Manualul este disponibil pe site–ul Ministerului Sanatatii –www.ms.ro/documente/430_1301_manual.pdf – Capitolele 1,5, si 13;
  4. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 2011/22.11.2007 si al Ministrului Internelor si Reformei Adimistrative nr. 21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgență prespitaliceasca (disponibil pe site-ul Ministerului Sanatatii http://www.ms.ro/);
  1. Curs de Legislatie Rutiera( Mecanica – Prim Ajutor – Conduita Preventiva ) -Editura Shik 2015- autor Dan Teodorescu ;
  2. “Întrebări și teste pentru obținerea permisului de conducere auto”- Editura Național 2018.
FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint