Istorie

Mănăstirea Curtea de ArgeşRegiunea Argeş, locuită din vremuri stravechi, a favorizat dezvoltarea aşezărilor geto-dacice care au devenit în timp centre economice puternice în schimburile comerciale dintre populaţiile de la nord si sud de Carpaţi, cât şi dintre daci si greci. Aceste aşezări reprezintă leagănul feudalismului centralizat al Ţarii Româneşti, Seneslau stabilindu-şi curtea regală în regiunea Argeşului. Nobilimea romană şi-a stabilit curtea la Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel, localitaţile devenind puternice centre comerciale şi culturale în zonă. Monumentele istorice reprezentative ale artei feudale sunt conservate pe aria judeţului Argeş, cum ar fi: palatele domneşti de la Câmpulung şi Curtea-de-Argeş, Mănăstirea Cotmeana (ridicată de Mircea cel Bătrân), fortareaţa Poenari (construită în timpul domniei lui Vlad Ţepeş), construcţiile feudale de la Glavacioc şi Aninoasa, Mănăstirea Curtea de Argeş (construită de  Neagoe Basarab).

sursa: clubromania.ro

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint