Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş

Acest website a fost creat pentru toţi cei ce doresc să ştie mai multe despre Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş, despre structura de personal, autosanitarele şi aparatura din dotarea lor, principalele evenimente din activitatea noastră sau să se documenteze despre principalele măsuri de prim ajutor expuse în paginile site-ului.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş asigură asistenţa medicală de urgenţă pe teritoriul judeţului Argeş cu promptitudine şi profesionalism indiferent de starea vremii sau condiţiile de teren, pentru a salva vieţile oamenilor şi a oferi ajutor medical calificat.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Argeş a luat fiinţă în anul 1995, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 923 din 17 mai 1995, care a fost emis având la bază prevederile H.G. nr.176 din 1995.

Serviciile Judeţene de Ambulanţă sunt unităţi sanitare publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, având în structura lor :

  • compartiment pentru asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească;
  • transport medical asistat, cu sau fără medic;
  • transport sanitar neasistat.

Începând cu data de 01.03.2013 finanţarea serviciilor asigurate de Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Criteriile de alocare a fondurilor se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş dispune de Staţia centrală Piteşti şi de un numar de opt substaţii amplasate în urban –  Câmpulung, Costeşti, Curtea de Argeş, Mioveni, Topoloveni, şi în rural –  DomneştiMozăceni, Rucăr.