Legislaţie

Pentru vizualizarea fişierelor PDF aveţi nevoie de Adobe Reader. Descărcaţi Adobe Reader pentru sistemul dvs de operare    windows windows-phone android macosx iphone

LegiOrdineHotărâriO.U.G.Noul cod rutier 2015
 • Ordin nr.1092/1500/7 septembrie 2006 – stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească.
 • Ordin nr.2011/2007 – măsuri în asistenţa medicală prespitalicească.
 • Ordin nr.2021/691/12 decembrie 2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 • Ordin nr.1091/7 septembrie 2006 – protocoale de transfer ale pacientului critic.
 • Ordin nr.52/55/25 ianuarie 2010  – privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă.
 • Ordin nr.1662/27 septembrie 2007 – privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale.
 • Ordin nr.870/1 iulie 2004 –  pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unitaţile publice din sectorul sanitar.
 • Ordin nr.146/11 februarie 2015 – privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice.
 • Ordin nr.1168/2 septembrie 2010 – pentru aprobarea structurii cadru a Planului roşu de intervenţie.
 • Ordin nr.168/18 februarie 2008 – pentru aprobarea metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă.
 • Ordin nr.1626/24 septembrie 2007 – privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă.
 • Ordin nr.1067/23 octombrie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004.
 • Ordin nr.1226/3 decembrie 2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitaţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activitaţi medicale.
 • Ordin nr.1229/1 august 2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.
 • Ordin nr.1706/2 octombrie 2007 – privind conducerea şi organizarea unitaţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor (U.P.U / C.P.U.).
 • Ordin nr.425/62/17 aprilie 2014 – privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă.
 • HGR nr.857-24 august 2011 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
 • HGR nr.2/9 iulie 2009 – privind adoptarea codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
 • HGR nr.32/11 decembrie 2009 –  privind aprobarea metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali.

 

 

 

 

 

 

 • OUG nr.91/12 decembrie 2012 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii.
 • OUG nr.195/12 decembrie 2002 – (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice.
 • OUG nr.83/12 decembrie 2014 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
 • OUG nr.144/28 octombrie 2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea OAMGMAMR.

 

 

 

 

 • OUG nr.195/12 decembrie 2002 – privind circulaţia pe drumurile publice, republicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi
  completările ulterioare.

NOTĂ pentru ambulanţieri/şoferi (din serviciile judeţene de ambulanţă) :

Art. 37. – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reduca viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore.

(3) În situaţiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

Art. 61. – (1) Au regim de circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci când se deplasează iîn acţiuni de intervenţtie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.

(2) Conducătorii autovehiculelor apartinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot incălca regimul legal de vitezaă sau alte reguli de circulaţie, cu exceptia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.

(3) Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.

Art. 62. – (1) La intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obligă la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reducaă viteza şi să circule cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând să raspundă potrivit legii.

(2) Când doua autovehicule cu regim de circulaţie prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersecţie, venind din direcţii diferite, vehiculul care circulă din partea dreapta are prioritate.

Art. 102. – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevazută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducatorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară.

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint