Având în vedere prevederile  Titlului  II promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Serviciul Județean de Ambulanță Argeș organizează examen de promovare în grad profesional:

  • din funcţia de asistent medical debutant PL (generalist) în funcţia de asistent medical PL (generalist)  din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat-Stația Centrală de Ambulanță;

Examenul de promovare se  organizează la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş din str. Dr. Ana Aslan, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş în data de 29.11.2017, ora 10:00.
Examenul de promovare constă în susuținerea unei probe scrise.

BIBLIOGRAFIE
  1. URGENTELE MEDICO – CHIRURGICALE – SINTEZE PENTRU ASISTENTII MEDICALI – EDITIA A III A –  EDITURA MEDICALA – BUCURESTI – 2011 ( AUTOR : LUCRETIA TITIRCA )
  2. ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
  3. ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
  4. ORDIN Nr. 2011-21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţăprespitalicească;
  5. ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint