Având în vedere prevederile Titlului II promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Serviciul Județean de Ambulanță Argeș organizează examen de promovare în grad profesional:

– din funcţia de asistent medical debutant PL – generalist în funcția de asistent medical generalist PL din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia de Ambulanţă Costești;

– din funcţia de asistent medical debutant PL –generalist în funcția de asistent medical generalist PL din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia de Ambulanţă Mozaceni;

– din funcţia de asistent medical debutant PL – generalist în funcția de asistent medical generalist PL din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia de Ambulanţă Mioveni;

Examenul de promovare se organizează la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş din str. Dr. Ana Aslan, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş în data de 08.08.2017, ora 11:00.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

TEMATICA / BIBLIOGRAFIE

1.Urgente ale aparatului respirator;
2.Urgente ale aparatului cardio-vascular;
3.Urgente abdominal;
4.Urgente renale;
5.Urgente neurologice;
6.Urgente pediatrice;
7.Urgente ORL;
8.Urgente oftalmologice;
9.Urgente abstretica-ginecologie;
10.Intoxicatii acute exogene;
11.Traumatismele;
12.Socul;
13.Urgente datorate agentilor fizici si chimici.

1.ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reformaîndomeniulsănătăţii;
2.ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluriînfazaprespitalicească;
3.ORDIN Nr. 2011-21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţăprespitalicească;
4.ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint