AFIŞARE REZULTATE FINALE OBŢINUTE DE CANDIDAŢI PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT DE SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ARGEŞ, PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE MEDIC (2 POSTURI VACANTE DE MEDIC – SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE) LA STAŢIA DE AMBULANŢĂ PITEŞTI, PUBLICATE ÎN REVISTA VIAŢA MEDICALĂ NR. 13/29.03.2019

Nr.

crt.

Nume / Prenume  

Probă scrisă

(puncte)

admis / respins  

Probă practică

(puncte)

 

admis / respins

 

Punctaj final obţinut conform Anexei 3

1 LÂSÂI VICTORIA 90,10 admis 100,00 admis 210,08
FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint