AFIŞARE REZULTATE OBŢINUTE DE CANDIDAŢI LA PROBA PRACTICĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT DE SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ARGEŞ, PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE DE MEDIC (2 POSTURI VACANTE DE MEDIC – SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE) LA STAŢIA DE AMBULANŢĂ PITEŞTI, PUBLICATE ÎN REVISTA VIAŢA MEDICALĂ NR. 13/29.03.2019

Nr.

Crt.

Nume / Prenume  

Punctaj obţinut

admis / respins
1. LÂSÂI VICTORIA 100 admis
FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint