Descriere geografică

Judeţul ArgeşSituat în sudul ţării, judeţul Argeş este „tăiat” în două de paralela 45° latitudine nordică, şi este străbătut la est de meridianul 25° longitudine estică. La nord, se învecinează cu judeţele Sibiu şi Braşov, cu judeţul Dâmboviţa la est, cu judeţul Teleorman la sud şi cu judeţele Olt şi Vâlcea la vest. Suprafaţa judeţului este de 6.826 km pătraţi, reprezentând 2,9 % din suprafaţa totală a ţării.

Oraşul Piteşti, cu o populaţie de 184.171 locuitori, este reşedinta judeţului. Localităţile principale ale judeţului sunt: • municipii – Câmpulung Muscel (44.858 locuitori) şi Curtea de Argeş (35.895 locuitori) • oraşe – Colibaşi (32.990 locuitori), Costeşti (12.250 locuitori) şi Topoloveni (9.881 locuitori) • 93 comune • 572 sate. Populaţia totală a judeţului numără 679.868 locuitori, şi reprezintă 2,92 % din întreaga populaţie a României, repartizată dupa cum urmează: în zona urbană – 320.045 locuitori (47,1 %) • în zona rurală – 359,823 locuitori (52,9 %).

Relieful judeţului este ca un uriaş amfiteatru care coboară de la nord la sud, cuprinzând toate unitaţile geo-morfologice întâlnite în spaţiul Carpato-Danubian de la 2.500 m până la 160 m altitudine. Munţii Fagaraş (din Carpaţii Sudici) se află în nord, cu Vârfurile Moldoveanu (2.543 m), Negoiu (2.535 m) şi Vânătoarea lui Buteanu (2.508 m) dominând regiunea. Masivul Leaota, dealurile Platoului Dacic şi o parte din Câmpia Română trasează graniţa estică a judeţului. Câmpia Găvanu-Burdea se gaşeste la est, pe când văile râurilor Olt si Argeş se întind către vest. Solul şi subsolul este bogat în cărbune, sare, calcar, petrol, argilă, păduri şi fâneţe.

sursa: clubromania.ro

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint